ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ-ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΠΚΕ) ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ...

Δημιουργία Κωδικού Ασφαλείας (Password) για το Μηχανογραφικό Δελτίο

Σας ενημερώνουμε ότι για να αποκτήσουν οι απόφοιτοι Κωδικό Ασφαλείας (password) για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ για...

Εξεταστικά κέντρα για τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Παν/µίου, Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Παν/µίου Μακεδονίας και Μουσικών Σπουδών του Παν/µίου Ιωαννίνων

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» για εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών...