Συντάκτης: 2ο Γ.Ε.Λ. Εχεδώρου

«Η Θεσσαλονίκη Θυμάται» από το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα

Αγαπητοί φίλοι,Tο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, η Κοινοπολιτειακή Επιτροπή Πολεμικών Κοιμητηρίων (Commonwealth War Graves Commission ?CWGC), το British Council  και το Πολεμικό Μουσείο Παράρτημα Θεσσαλονίκης έχουμε τη χαρά...