23 | Νοεμβρίου | 2017 | 2ο ΓΕ.Λ. Εχεδώρου

Ενημέρωση για τις Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχ. έτους 2017-2018

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της αριθμ. 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 220861/Δ5/23.12.2016 Υ.Α. (ΦΕΚ Β4561/30.12.2016) με θέμα «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και …

Επιμορφωτική ημερίδα

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 1189556/06-11-2017 έγγραφο Σας γνωστοποιούμε ότι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αποφοίτων Πανεπιστημίου (ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ) διοργανώνει ημερίδα επιμόρφωσης με τίτλο: «Επιστημονική κατάρτιση …

Διακοπή άδειας ανατροφής τέκνου στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σας διαβιβάζουμε σε συνημμένο αρχείο το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΔΑΔ/Φ.69/95/οικ.36130/27-10-2017 (ΑΔΑ:7ΑΘ9465ΧΘΨ-Χ8Ε) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ έγγραφο του Τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης …

διαβούλευση πάνω στο προσχέδιο του «Νεολαία ’17- ‘27» Πλαίσιο Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων.

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί με σκοπό τη …

Παράταση αποστολής υλικού με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 192081/ΓΔ4 08-11-2017 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θέμα: «Διοργάνωση Εκδηλώσεων-Δράσεων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία» και κατόπιν …

Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα «Η προσφορά της Γερμανίας στον Πολιτισμό και τις Επιστήμες»

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, το Ινστιτούτο Γκαίτε (Goethe – Institut) Θεσσαλονίκης και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Γιαννούλα Κερκινοπούλου (Γερμανικής Γλώσσας), Αναστασία Βακαλούδη (Φιλολόγων), και Γεώργιος Τσότσος …

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ KINDERDOCS

Eπόμενες προβολές KinderDocs online-version Δύο παιδιά καλλιτέχνες, ένας εικαστικός και ένας designer ακολουθούν το όνειρό τους και δημιουργούν το μέλλον τους! Θεματική: #μουσείο #τέχνη_και_παιδιά #εικαστικά #προσωπικοί_στόχοι #δημιουργικότητα #καλλιτεχνικά_επαγγέλματα #design #επιχειρηματικότητα …

shared on wplocker.com